สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

ทำวัตรสวดมนต์แปล

เสียงทำวัตร - สวดมนต์แปล online
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี
คำทำวัตรเช้า     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
คำแผ่เมตตา     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
ทวัตติงสาการปาฐะ (คาถาแสดงอาการ ๓๒ ในร่างกาย)     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
บทพิจารณาสังขาร (พิจารณาธรรมสังเวช)     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
สัพพปัตติทานคาถา (คำแผ่ส่วนบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย)     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
คำทำวัตรเย็น     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
สรณคมนปาฐะ (คาถาเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย)     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา (คาถาแสดงสรณะอันเกษม และไม่เกษม)     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
อริยธนคาถา (คาถาสรรเสริญพระอริยเจ้า)     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
ติลักขณาทิคาถา (คาถาแสดงพระไตรลักษณ์เป็นเบื้องต้น)     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
ภารสุตตคาถา (คาถาแสดงภารสูตร)     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
ภัทเทกรัตตคาถา (คาถาแสดงผู้มีราตรีเดียวเจริญ)     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
ธัมมคารวาทิคาถา (คาถาแสดงความเคารพพระธรรม)     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
โอวาทปาฏิโมกขคาถา     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
ปฐมพุทธภาสิตคาถา (คาถาพุทธภาษิตครั้งแรกของพระพุทธเจ้า)     ุคลิก สวดมนต์   ุดาวน์โหลด
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ (พระโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า)     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (คาถาอุทิศและอธิฐาน)     คลิก สวดมนต์   ดาวน์โหลด

ความคิดเห็น

 1. 1
  ประภาศรี รัตนประเสริ
  ประภาศรี รัตนประเสริ nanta1111@hotmail.com 21/06/2010 18:06

  เป็นเว็บที่ดีมาก ๆ คะ ต่อไปถ้าวันไหนมีเวลาว่างจะได้เปิดสวดไปพร้อม ๆ กัน


  รู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นมากๆ เลย


  ขอชื่นชมทีมงานทุก ๆ ท่าน และขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยคะ

 2. 2
  ประภาศรี
  ประภาศรี nanta1111@hotmail.com 21/06/2010 18:05

  เป็นเว็บที่ดีมาก ๆ คะ ต่อไปถ้าวันไหนมีเวลาว่างจะได้เปิดสวดไปพร้อม ๆ กัน


  รู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นมากๆ เลย


  ขอชื่นชมทีมงานทุก ๆ ท่าน และขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยคะ

 3. 3
  น้องต่อ
  น้องต่อ 19/09/2009 20:44
  ขออนุโมทนาครับ ผมโหลดไปให้ยายและแม่ฟัง ดีจริงๆ ขอบคุณครับ {icon10}
 4. 4
  บุษยา
  บุษยา paeng_12plus@hotmail.com 14/09/2009 13:53
  ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
 5. 5
  กุล
  กุล pt_jampaket1974@hotmail.com 11/09/2009 11:33
  {icon1}ขอให้คณะผู้จัดทำประสพความสุข
 6. 6
  ครูมานิต ราษีไศล
  ครูมานิต ราษีไศล krumanit1@hotmail.com 27/07/2009 10:42
  ขออนุโมทนาบุญครับ {icon1}
 7. 7
  เฉลิมพล
  เฉลิมพล 07/07/2009 20:41
  ขออนุโมทนาค้วยครับ
 8. 8
  jangkaow
  jangkaow reu_rachapich@hotmail.com 07/07/2009 06:26
  เป็นเว็บที่น่าติดตามและอนุรักษ์ไว้สืบไปครับ
  หากมีความต้องการทำเป็นไฟล์วิดีโอประกอบภาพเพื่อเผยแพร่ ข้าพเจ้ามีความยินดีร่วมสร้างถวาย

  ขออนุญาตนำข้อความและเสียงทั้งหมดไปเผยแพร่ต่อเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา รวมทั้งจะทำลิงก์มายังเว็บไซต์ของท่านต่อไป
 9. 9
  วัลภา บุญเจริญลาภ
  วัลภา บุญเจริญลาภ ashly_pp@hotmail.com 29/06/2009 13:35
  อนุโมธนาบุญแด่ทุกท่านที่
  อย่เบื้องหลังการทำเทปเสียง
  สวดมนต์ออนไลน์นี้
  ขอให้พระธรรม คุ้มครองให้
  ท่านและครอบครัวประสบแต่
  ความเจริญทั้งทางจิตใจ และ
  ร่างกาย ตลอดไป {icon1}
 10. 10
  เพชญ
  เพชญ kasetpufa@gmail.com 13/06/2009 23:56
  ขออนุโมทนาบุญกับผู้ดำเนินการ และทุกท่านที่เข้ามาด้วยครับ
 1  2 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view